zd wnętrza kościoła Wniebowzięcia NMP i bł. ks Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu

Ruchy i Stowarzyszenia

Krąg Biblijny

W Kręgu Biblijnych chcemy coraz bardziej poznawać i coraz lepiej rozumieć Pismo święte.

Zapraszamy w poniedziałki, po Mszy świętej wieczornej.

Parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich powstało dnia 26 X 1992 r. Liczy obecnie 56 członków. Zarząd Koła stanowią: prezes – Renata Kotuńska, wiceprezes – Maria Olszewska, sekretarz – Małgorzata Dykier, skarbnik – Józef Norkowski, członek zarządu – Gerard Kuzimski. Asystentem kościelnym naszego koła jest ks. prałat Józef Nowakowski


Rodzina Różańcowa

Pierwszym moderatorem grupy został mianowany ksiądz infułat Jerzy Zięba.


Ministranci i Lektorzy

Kim jest ministrant?

Ministrare (z łaciny) znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.


Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to zorganizowana działalność katolików świeckich, która w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną zmierza do realizacji apostolskiego celu Kościoła.

Koło Parafialne Akcji Katolickiej spotyka się w każdy 2. wtorek miesiąca na Mszy świętej o 18.30, po czym jest spotkanie formacyjne w salce.

Asystentem kościelnym jest ks. dr Dominik Jan Domin

Pomocnicy Maryi - Matki Kościoła

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej to według jego założyciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego, całość życia katolickiego w nowej formie polegającej na łącznościi z Niepokalaną. Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".
Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle:
"Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi"


CHÓR PARAFIALNY

Próba chóru w każdą środę po Mszy św. o g. 18:30
Zapraszamy nowe osoby do śpiewu w chórze parafialnym!

Kontakt z Panem dyrygentem : 884 670 452 


Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko- rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło Życie. DK zwraca szczególna uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem, stwarzając najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

W naszej parafii działają dwa Kręgi Domowego Kościoła, jeden pod opieką ks. Miłosza Tomaszewskiego, drugim opiekuje się ks. Dominik Jan Domin


Czciciele Miłosierdzia Bożego

Doświadczenie Bożego Miłosierdzia otwiera serce na drugiego człowieka, pozwala spojrzeć ze współczuciem na jego nędzę, słabości, upadki i otwiera na to, by codziennie modlić się za tych, którzy nie odkryli Boga, którego "palą płomienie Miłosierdzia" wobec każdego z nas".


Duszpasterstwo Seniorów

Duszpasterstwo Seniorów zaprasza na spotkania formacyjne w każdą środę o g. 8.00 do kościoła a następnie do salki.


Duszpasterstwo Ludzi Pracy

Człowieku zapracowany, opuść na chwilę Twoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału Twych myśli i przyjdź na spotkania.

Kościół Wniebowzięcia NMP i bł. ks Stefana W. Frelichowskiego

posiada niepowtarzalną średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne, ale przede wszystkim równą wysokość naw i prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym.

W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich.

W prezbiterium obok rokokowego ołtarza głównego znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny.

Image
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

ul. Panny Marii 2, Torun, Poland

parafiawnmptorun@gmail.com

Ważne linki:
Image
© {2004} projesjonalni.pl