zd wnętrza kościoła Wniebowzięcia NMP i bł. ks Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –  31 marzec 2024 r. (Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego)

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA DIECEZJALNEGO

Drodzy diecezjanie! Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

W każdej Mszy św. powtarzamy: „Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”. Ta modlitwa wyraża zaufanie Bogu, który jest fundamentem nadziei – nie jakiemukolwiek bogu, ale Bogu, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas aż do końca. Papież Franciszek stwierdził, że to Jezus jest imieniem i obliczem miłości Boga do każdego z nas. On swoją męką i śmiercią wybawił nas od grzechu i zamętu, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Natomiast pierwszym darem Zmartwychwstałego jest pokój. 

Żyjemy w świecie zamętu, wojen i konfliktów, tych potężnych i krwawych pomiędzy państwami, ale również tych, które dotyczą narodu, lokalnych wspólnot czy rodzin. Towarzyszy nam nowy wyścig zbrojeń i pomieszanie pojęć, w którym neguje się nawet wartość ludzkiego życia. Dlatego życzę, aby nasze rodziny były zgodne i szczęśliwe, pełne wiary i zaufania do Boga. Przekazuję również życzenia pokoju i nadziei, że z Bogiem możemy przezwyciężyć wszelkie niebezpieczeństwa i lęki. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak bardzo potrzebujemy pokoju. W Biblii jego owocem jest nie tylko brak wojny
i zamętu, ale również szczęście, powodzenie, a nawet dobre zdrowie. 

Za dwa miesiące będziemy świętować 25. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Toruniu i wyniesienia przez niego na ołtarze bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Można dostrzec w tych wydarzeniach zamysł Bożej Opatrzności, ponieważ w czasie zamętu są oni dla nas umocnieniem. Święty Papież posługiwał w Kościele w trudnym okresie przemian i napięć, ale przez wierność Ewangelii, odwagę głoszenia prawdy oraz roztropność i szacunek dla każdego człowieka stał się przewodnikiem oraz autorytetem duchowym i moralnym dla świata. Bł. Stefan Wincenty Frelichowski w pełnym nienawiści obozie zagłady był dobrym kapłanem, modlił się i pomagał w modlitwie innym, troszczył się o bliźnich i tym samym niósł nadzieję
i wprowadzał pokój. Prosimy zatem naszych świętych patronów, aby wspierali nas w czynieniu dobra, bronili przed grzechem i zamętem oraz pomagali żyć szczęśliwie w przyjaźni z Bogiem i ludźmi! 

Drodzy Diecezjanie i Goście! Na Święta Zmartwychwstania i okres wielkanocny przekazuję najserdeczniejsze życzenia! Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy radością serca, zdrowiem duszy i ciała. Niech podniesie na duchu, doda sił oraz wzmocni miłość! „A Bóg niech Wam udzieli pełni radości
i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję”. 

Z serdecznymi życzeniami, modlitwą i błogosławieństwem. Wasz biskup Wiesław

 

… i jeszcze kilka ogłoszeń:

 

 1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

 2. Kolejne Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.30 ( nie będzie Mszy Św. o godz. 7.30).

 3. Jutro Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. (jak w każdą niedzielę) o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00  i 18.30 

 4. Przez cały tydzień trwa Oktawa Wielkiejnocy, w tym czasie nie obowiązuje post.

 5. We wtorek  o godz. 17.00 w naszym Sanktuarium Msza zbiorowa za zmarłych. A o godz. 21.37 pod pomnikiem Św. Jana Pawła II,
  w rocznicę śmierci wielkiego papieża, spotkanie modlitewne, „z Barką” organizowane przez Urząd Marszałkowski.

 6. W środę na poranną Eucharystię zapraszamy Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej.

 7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w najbliższy piątek 5 kwietnia. O godz. 18.30 Msza Św. a po niej spotkanie formacyjne.

 8. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Tego dnia zbiórka do puszek na cele dobroczynne. O przeprowadzenie zbiórki prosimy członków wspólnot parafialnych. Uroczysta Eucharystia w toruńskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

 9. O poprowadzenie adoracji wspólnotowej w piątek 5 kwietnia prosimy Wspólnotę Żywego Różańca zaś w piątek 12 kwietnia Pomocników Maryi Matki Kościoła. Jak zawsze w drugi czwartek miesiąca czyli 11 kwietnia adoracja w obronie życia.

Polećmy Miłosierdziu Bożemu naszych zmarłych : śp. Marię Kwaśniewską, śp. Piotra Grzelaka, którego pogrzeb we wtorek o godz. 10.00,
śp. Aleksandra Glatzel, jego pogrzeb we wtorek o godz. 12.00, śp. Alinę Czubak, której pogrzeb również we wtorek o godz. 14.00
i śp. Ryszarda Miller, którego pogrzeb w środę o godz. 14.00

 

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II O POKÓJ NA ŚWIECIE

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny ! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, by ustały wszelkie prowokacje i przygotowania do wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

S U P L I K A C J A

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami…

         K.  Od powietrza, głodu, ognia i wojny   W.  Wybaw nas Panie

         K.  Od nagłej i niespodzianej śmierci   W.   Zachowaj nas Panie

         K.   My grzeszni Ciebie Boga prosimy   W.   Wysłuchaj nas Panie

 

Kościół Wniebowzięcia NMP i bł. ks Stefana W. Frelichowskiego

posiada niepowtarzalną średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne, ale przede wszystkim równą wysokość naw i prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym.

W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich.

W prezbiterium obok rokokowego ołtarza głównego znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny.

Image
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

ul. Panny Marii 2, Torun, Poland

parafiawnmptorun@gmail.com

Ważne linki:
Image
© {2004} projesjonalni.pl