Witamy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –  5 kwiecień 2020 r. ( VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU)

NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ

 

 1. Przeżywamy dziś NIEDZIELĘ PALMOWĄNIEDZIELĘ MĘKI PAŃSKIEJ. Tym samym rozpoczynamy WIELKI TYDZIEŃ, szczególny czas naszego przygotowania do najważniejszych Świąt w Roku Kościelnym czyli Paschy.

 2. Zgodnie z dotychczasowym zarządzeniem władz państwowych i kościelnych, w diecezji toruńskiej do dnia 12 kwietnia, w liturgii Mszy Świętej, nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób. W praktyce oznacza to, że w Eucharystii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby związane z intencją danej Mszy Świętej i to tylko w ilości 5 osób.

  Obchody NIEDZIELI PALMOWEJ JAK I TRIDUUM PASCHALNEGO - WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIĄTEK I WIELKA SOBOTA, BĘDĄ SPRAWOWANE BEZ UDZIAŁU LUDU I PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH.

  Ta wyjątkowo trudna decyzja podyktowana jest troską, by nie doprowadzić do bolesnej dla kapłanów i wiernych konieczności wypraszania wiernych z kościoła dla zachowania obowiązujących przepisów władz państwowych, co do dozwolonej liczby uczestników.
 3. Zachęcamy jednak by skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzielił Biskup Toruński zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Dyspensa dotyczy wszystkich wiernych Diecezji Toruńskiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie i pozostaje w mocy aż do odwołania. Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy Świętych w środkach społecznego przekazu.

 4. Zachęcamy także, by każdy kto korzysta z dyspensy udzielonej przez ks. biskupa, modlił się w domu, czytając przeznaczone na dany dzień Słowo Boże i przyjął komunię św. duchowo.
 • Praktyka komunii duchowej wywodzi się z chrześcijańskiej  starożytności. Dotyczyła tych, którzy z różnych powodów – czy to braku kapłana czy prześladowań – nie mogli przyjąć Komunii sakramentalnej. Dziś często zaleca się ją osobom chorym, które nie mogą przyjmować Komunii tak często jakby chciały. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Pana Jezusa.  W praktyce dobrze jest poprzedzić to wzbudzanie pragnienia modlitwą – np. odmówieniem Ojcze nasz, któregoś z wyznań wiary, tekstu którejś z pieśni eucharystycznej. Można też oczywiście modlić się własnymi słowami, a wszystko poprzedzić czytaniem Słowa Bożego. Praktyka komunii duchowej dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego mogą oczywiście gorąco się modlić.

 

 • M O D L I T W A : „Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie. Niech się tak stanie”.

 

 1. Do Wielkiej Środy włącznie, Msze Św. w naszej świątyni, sprawowane będą według stałego porządku, o godz.: 800, 1700 i 1830SPOWIEDŹ ŚWIĘTA od godz. 15.00 do 17.00 i od 17.30 do 18.30 w kaplicy Trójcy Świętej. W tym czasie w kościele trwać będzie ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

 

Wszystkie uroczystości TRIDUUM PASCHALNEGO będą transmitowane
na naszym facebooku parafialnym !!!

 

 1. Wielki Czwartek – Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00
 • Spowiedź Święta w Kaplicy Trójcy Świętej od godz. 8.00 do 10.00 i od 15.00 do godz.17.00

 1. Wielki Piątek – Droga Krzyżowa o godz. 15.00

               Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00

 • Spowiedź Święta w Kaplicy Trójcy Świętej od godz. 8.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.00

Zachęcamy wiernych, by łącząc się duchowo z całym kościołem, w swoich domach wspólnie odczytali
Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Prosimy, by post paschalny, jak to jest w tradycji wielu polskich – katolickich domów, zachować również w Wielką Sobotę aż do poranka Niedzieli Zmartwychwstania kiedy zasiądziemy do wspólnego śniadania wielkanocnego.

 1. Wielka Sobota – Uroczystości Wigilii Paschalnej o godz. 20.00
 • Spowiedź Święta w Kaplicy Trójcy Świętej od godz. 8.00 do 11.00 i od godz. 15.00 do godz.18.00

W tym roku, ze względu na trwającą epidemię, nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych.

 

 1. Niedziela Zmartwychwstania – Msza Święta o godz. 6.00 - bez Procesji Rezurekcyjnej.

Kolejne Msze Święte w naszym kościele o godz. 10.30, 12.00 i 18.30 ( nie będzie Mszy Św. o godz. 9.00).

 1. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. (jak w każdą niedzielę ) o 730, 900, 1030, 1200 i 1830

 2. Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz, w tych szczególnych okolicznościach, zachęcamy.
 • Przyjęcie komunii świętej na rękę jest także praktyką wywodzącą się z chrześcijańskiej starożytności. Choć w Polsce praktyka ta stosowana jest rzadko. Podchodzący do rozdającego komunię powinien wyciągnąć obie ręce tak, by prawa dłoń podtrzymywała lewą; prawa u dołu, lewa z góry.  Na tę lewą dłoń szafarz kładzie Hostię. Przyjmujący w ten sposób komunię, powinienem zaraz ją spożyć. Zaraz ! to znaczy tak, by udzielający  Komunii szafarz mógł zobaczyć, że faktycznie ją spożywamy. Przyjmujący komunię prawą ręką bierze Hostie leżącą na lewej ręce i wkłada do ust. Tak przyjmuje się Komunię na rękę !

 

 • Święty Cyryl Jerozolimski w IV wieku tak to wyjaśniał: „Przystępując do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw prawą dłoń pod lewą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz „Amen”. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co spadło na ziemię, byłoby jakby utratą części twych członków. Bo czy nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni.

 

 1. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy w tym wyjątkowym czasie, kiedy nie możemy gromadzić się na modlitwie w świątyni, przez osobiste wpłaty, lub przekazy internetowe pamiętali o swojej parafii i złożyli kolektę. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać – otaczając was swoją codzienną modlitwą.

 2. Ze względu na obecny brak możliwości przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, brak katechezy parafialnej i spotkań liturgicznych, a także możliwości przeprowadzenia pierwszej spowiedzi świętej, przesunęliśmy termin uroczystości na sobotę 3-go października 2020 r. Głęboko wierzymy, że epidemia ustanie i żadne inne zarządzenia lub ograniczenia, nie wpłyną na kolejną zmianę daty Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

 3. Do dnia 15 kwietnia BIURO PARAFIALNE pozostanie fizycznie niedostępne. Wszystkie sprawy duszpasterskie prosimy zgłaszać pod numerem telefonu +48 662 378 219 w godzinach urzędowania biura. W sprawach nagłych, np.: pogrzebu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 506 629 912 Również do dnia 15 kwietnia nie załatwiamy spraw związanych z bieżącą administracją cmentarzy.

 4. Bardzo serdecznie zachęcamy do włączenia się w powszechną modlitwę Kościoła przez spotkania w swoich rodzinach na modlitwie różańcowej, w duchowej łączności z nami, codziennie o godz. 20.30 Wszystkie nasze sprawy i troski, szczególnie prośby o zdrowie, o uwolnienie nas i całego świata od epidemii koronawirusa, kierujmy do Boga za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego odmawiając następującą modlitwę:

 

 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA STEFANA WINCENTEGO

FRELICHOWSKIEGO O USTANIE EPIDEMII KORONA WIRUSA

 

     Błogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga. Płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał. Wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia - aż do ofiary z siebie.

     Ty potrafiłeś być przejawem Dobra w miejscu panowania tak wielkiego zła. Ty chorym i umierającym poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię, i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie tym dotkniętym zaraźliwą chorobą.

Dlatego stajemy dziś przy Tobie  i prośmy Cię usilnie, byś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę łaskę :

 • Aby Miłosierny Bóg uchronił świat, naszą Ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszego miasta przed szerzeniem się groźnej epidemii.

 • Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia.

 • Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich którzy w jakikolwiek sposób, tak jak Ty, służą z poświeceniem.

 • Uproś troskliwą opiekę Maryi, tej która jest Królową Polski i Stolicą Mądrości, dla kierujących naszym krajem, Kościołem, naszym miastem, oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii.

 • Zmarłym uproś łaskę nieba.

 • Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty - módl się za nami.        Amen.

 

16. Polecamy Bogu wszystkich zmarłych na skutek epidemii na świecie i zmarłych z naszej parafii:
śp. Bronisława Zwierzyńskiego,
śp. Gorgoniusza Jóźwieckiego, którego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz.12.00, śp.  Grzegorza Klonowskiego, którego pogrzeb w poniedziałek o godz.14.00 i śp. Zofię Grala, której pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz.12.00. Dobry Jezu a nasz Panie …

 

 

 

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA DIECEZJALNEGO

 

 

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

W tym roku Wielki Post stał się dla nas czasem wyrzeczenia i pokuty. Epidemia pokazała nam jak kruche jest ludzkie zdrowie i życie. Wszyscy zostaliśmy wyprowadzeni na pustynię i zaproszeni najpierw do przemyślenia naszej hierarchii wartości, a następnie wezwani do nawrócenia. Wielki Post przeżyliśmy odcięci od Eucharystii i bez obecności w świątyniach, ale nasze domu i rodziny stały się dla wielu miejscem intensywnej modlitwy. Bardzo dziękuję za odpowiedzialną postawę i świadectwo wiary w budowaniu domowego Kościoła! Jestem wdzięczny za Waszą pamięć o parafiach i przyjmowanie ze zrozumieniem uciążliwych ograniczeń. Dla każdego z nas: duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich ten czas był trudny, smutny i pełen zamyślenia! Jednak przezwyciężenie epidemii wiążę się ze współpracą, wzajemną pomocą oraz odpowiedzialnością. Proszę o dalszą modlitwę za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy i opiekuna chorych, o ustanie epidemii oraz o siły, zdrowie i odwagę dla Służby Zdrowia i wszystkich zaangażowanych w walkę z wirusem. Pamiętajmy, że agresja, spory, szerzenie niesprawdzonych informacji oraz tworzenie teorii spiskowych nie pomagają w przezwyciężeniu trudności, a tylko jeszcze bardziej zatruwają naszą codzienność.

Tegoroczne Święta Wielkanocne również przeżywamy upodobnieni do Chrystusa dźwigającego krzyż – ogołoceni z tego, co kochamy i co dla nas ważne. Niech będą one także czasem, w którym będziemy podobni do Jezusa w Jego miłości, solidarności z samotnymi i potrzebującymi. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał grzech i śmierć obdarzy nas nadzieją, pokojem serca i zaspokoi nasz głód Boga i pragnienie bliskości drugiego człowieka!

Życzę wytrwałości i odwagi, aby nam się udało przezwyciężyć epidemię i byśmy mogli w zdrowiu wrócić do normalnego życia – rodzinnego, społecznego i parafialnego. Niech nasze domy, po ustaniu zagrożenia, znów wypełni radość spotkania z bliskimi, a nasze świątynie niech ożyją dzięki wspólnotowej modlitwie!

bp Wiesław Śmigiel

              Biskup Toruński

 

 

 

 

Spowiedź Święta Wielkanocna

Codziennie od poniedziałku do soboty w godz. od 15.00 do 17.00 oraz od 17.30 do 18.30

w kaplicy św. Trójcy.

  

 

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU EPIDEMICZNEGO W POLSCE
STOSUJĄC SIĘ DO ROZPORZĄDZEŃ ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
JAK RÓWNIEŻ WŁADZ KOŚCIELNYCH
DO DNIA 12 KWIETNIA br.
BIURO PARAFIALNE POZOSTANIE FIZYCZNIE NIEDOSTĘPNE.

 

 • WSZYSTKIE SPRAWY DUSZPASTERSKIE PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NUMEREM TELEFONU +48 663 387 219, W GODZINACH URZĘDOWANIA BIURA.

 

 • W SPRAWACH NAGŁYCH np. POGRZEBU, PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TEL. +48 506629912

 

 • DO DNIA 12 KWIETNIA NIE ZAŁATWIAMY SPRAW ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ ADMINISTRACJĄ CMENTARZY

 

 

Witamy na stronie parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu.   

                                    

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego profilu na