Historia

Historia

Historia budowy kościoła pod wezwaniem WNMP w Toruniu.

Franciszkanie, którzy przybyli do Ziemi Chełmińskiej w 1239 roku utworzyli konwent toruński.

Budowę murowanego kościoła rozpoczęli  w 1343 roku.

Była ona prowadzona etapami zakończona została w końcu XIV wieku.

Długość kościoła 66 m, szerokość 25 m, wysokość  26,75 m

Wzniesiony kościół to jedna z najwspanialszych gotyckich budowli halowych  Polski północnej.

Nie posiadał wieży, lecz jedynie sygnaturki,  co było zgodne  z regułą zakonu.

Pierwotnie  każdą z trzech naw nakrywał osobny dach, który w 1798 roku zastąpiono  jednym ogromnym wspólnym dachem. Od  północy do kościoła przylegały zabudowania klasztorne, zbudowane w planie zbliżonym do litery H.

Kościół WNMP
(Kościół Wniebowzięcia NMP na rysunku Jerzego Steinera z 1740 roku)

Dawny południowy krużganek przekształcony został w dwukondygnacyjną nawę północną świątyni.

W 1557 roku  zakonnicy oddali miastu kościół i zabudowania klasztorne. Świątynia służyła  luteranom ze Starego Miasta a w zabudowaniach klasztornych  ulokowano założone w 1568 r. protestanckie gimnazjum.

W 1724 roku następstwie  "tumultu toruńskiego",  klasztor z kościołem powrócił do katolików i przekazany został bernardynom.. Kościół doznał poważnych uszkodzeń podczas oblężeń miasta w roku 1809 i 1813. Wyremontowano go  w latach 1825 -1830.

Po  kasacie zakonu bernardynów w 1821 roku budynki klasztorne przejęło miasto  i dokonało ich rozbiórki.

Kościół Wniebowzięcia NMP i bł. ks Stefana W. Frelichowskiego

posiada niepowtarzalną średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne, ale przede wszystkim równą wysokość naw i prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym.

W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich.

W prezbiterium obok rokokowego ołtarza głównego znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny.

Image
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

ul. Panny Marii 2, Torun, Poland

parafiawnmptorun@gmail.com

Ważne linki:
Image
© {2004} projesjonalni.pl