Rodzina Ulmów

Peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów

Słowo Biskupa Toruńskiego Wiesław Śmigiel z okazji peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów.


Drodzy kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy!
Kochani Diecezjanie!


Beatyfikacja rodziny Ulmów była ważnym i poruszającym wydarzeniem nie tylko dla wierzących, ale również dla wielu ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Od tamtego czasu rodzina Ulmów odwiedza nasze diecezje w znaku swoich relikwii. Jest to okazja do modlitwy z rodzinami, za rodziny i w rodzinach. Będziemy prosili o to, by rodzina była Bogiem silna – o umocnienie małżonków i wsparcie związków niesakramentalnych; pomoc dla młodych, aby Kościół był ich domem i szkołą komunii oraz aby rozpoznali swoje powołanie życiowe.  
W naszej diecezji peregrynacja wpisuje się w rozpoczęcie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia. Przede wszystkim chcemy, na wzór bł. Rodziny Ulmów, żyć na co dzień słowem Bożym, czerpać siły z liturgii, a przede wszystkim z Eucharystii oraz pragniemy odważnie i wytrwale realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Przypomnijmy sobie słowa św. Jana Pawła II skierowane do rodziców, pierwszych wychowawców swoich dzieci, które wypowiedział 25 lat temu w Toruniu: Bądźcie dla waszych dzieci obrazem Bożej miłości i przebaczenia, starając się ze wszystkich sił budować rodzinę zjednoczoną i solidarną. Rodzino, to właśnie tobie powierzono misję o pierwszorzędnym znaczeniu: masz uczestniczyć w budowaniu pokoju, dobra, które jest niezbędne dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego.

Pragniemy również, aby peregrynacja, zgodnie z prośbą papieża Franciszka, stała się modlitewnym przygotowaniem do Roku Świętego 2025. Chcemy, wpatrując się w przykład Dobrych Samarytan z Markowej, stać się pielgrzymami nadziei, ponieważ takie hasło Jubileuszu wybrał Ojciec Święty. Nadziei potrzeba każdemu z nas i całemu światu. Autor Listu do Hebrajczyków zachęca, abyśmy uchwycili się nadziei jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy (por. Hbr 6, 19).  


W Diecezji Toruńskiej peregrynacja rozpocznie się w sobotę 17 lutego br. Mszą św.


w Bazylice Katedralnej w Toruniu, w czasie której Dobremu Bogu powierzymy małżeństwa
i rodziny z naszej diecezji. Na tę Mszę św. zapraszam kapłanów, osoby konsekrowane
i wiernych świeckich z terenu diecezji, a szczególnie małżeństwa związanych ze wspólnotami odnowy życia rodzinnego. 

Bardzo proszę o włączenie się w peregrynację w poszczególnych kościołach stacyjnych. 
Potraktujmy ten czas jako okazję do osobistego spotkania z Rodziną Ulmów
i powierzenia Jej wstawiennictwu wszystkiego, co leży nam na sercu.
 
Niech to będzie czas zawierzenia, modlitwy, nawrócenia i przygotowania do Roku Jubileuszowego. 
Z modlitwą i błogosławieństwem
                                     

Kościół Wniebowzięcia NMP i bł. ks Stefana W. Frelichowskiego

posiada niepowtarzalną średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne, ale przede wszystkim równą wysokość naw i prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym.

W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich.

W prezbiterium obok rokokowego ołtarza głównego znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny.

Image
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

ul. Panny Marii 2, Torun, Poland

parafiawnmptorun@gmail.com

Ważne linki:
Image
© {2004} projesjonalni.pl