Rodzina Ulmów

Segregacja odpadów na Cmentarzach

NA CAŁYM CMENTARZU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW 


W   celu   ułatwienia   prawidłowej   segregacji,   przy   kontenerach   na   odpady   zostały umieszczone   tablice   informacyjne   i   dokładnie   oznaczone   pojemniki.   Prosimy   o prawidłową segregację odpadów i wrzucanie ich do właściwych pojemników.
Posegregowane odpady stają się wartościowymi surowcami, a znaczną ich część można przetworzyć lub ponownie wykorzystać co wpływa na racjonalną gospodarkę odpadami. Dzięki temu wspólnie dbamy o środowisko i obniżamy koszty wywozu odpadów.
Jednocześnie informujemy, że do kontenerów nie można wrzucać gruzu i odpadów powstałych z budowy nagrobków stanowiących odpady budowlane. Odpady te muszą być zagospodarowane przez wykonawcę ww. robót we własnym zakresie.

NIESTOSOWANIE SIĘ DO PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ŚMIECI SKUTKOWAĆ BĘDZIE
PODNIESIENIEM KOSZTÓW OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ GROBÓW!

Zarządca cmentarza
Parafia Wniebowzięcia NMP w Toruniu
                                     

Kościół Wniebowzięcia NMP i bł. ks Stefana W. Frelichowskiego

posiada niepowtarzalną średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne, ale przede wszystkim równą wysokość naw i prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym.

W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich.

W prezbiterium obok rokokowego ołtarza głównego znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny.

Image
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

ul. Panny Marii 2, Torun, Poland

parafiawnmptorun@gmail.com

Ważne linki:
Image
© {2004} projesjonalni.pl