Dziękczynienie za 10. lat kapłaństwa

Nasz wikariusz, ks. Dominik Jan Domin obchodzi dzisiaj swoją 10. rocznicę Święceń Kapłańskich - razem z naszym byłym wikariuszem ks. Korneliuszem.

Z tej okazji obaj nasi księża wraz z kolegami z roku odprawili Mszę świętą dziękczynną przy grobie św. Jana Pawła II na Watykanie.

 

OPŁATY CMENTARNE!

OPŁATY CMENTARNE!

Niestety koszt wywozu śmieci z cmentarzy nieustannie rośnie. Pomimo naszych usilnych starań, próśb, przekazywanych ogłoszeń, stawianych tablic, zmiany kontenerów i pojemników na śmieci, tak aby każdy wiedział, że obowiązuje nas pełna segregacja nie odniosła pożądanych efektów. Firma wywożąca śmieci zerwała z nami z tego powodu umowę, a co za tym idzie zwiększyły się koszty wywozu śmieci. Aby uprzątnąć cmentarze, miesięcznie potrzebujemy od 15.000 do 20.000 zł. Dlatego ze względu na niesubordynację tych wszystkich, którzy opiekują się grobami swoich bliskich zmuszeni jesteśmy podnieść cenę opłat dzierżawnych za groby.


Zarządca cmentarza
Parafia Wniebowzięcia NMP w Toruniu
                                     
Peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów

Peregrynacja relikwii błogosławionej rodziny Ulmów

Słowo Biskupa Toruńskiego Wiesław Śmigiel z okazji peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów.


Drodzy kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy!
Kochani Diecezjanie!


Beatyfikacja rodziny Ulmów była ważnym i poruszającym wydarzeniem nie tylko dla wierzących, ale również dla wielu ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Od tamtego czasu rodzina Ulmów odwiedza nasze diecezje w znaku swoich relikwii. Jest to okazja do modlitwy z rodzinami, za rodziny i w rodzinach. Będziemy prosili o to, by rodzina była Bogiem silna – o umocnienie małżonków i wsparcie związków niesakramentalnych; pomoc dla młodych, aby Kościół był ich domem i szkołą komunii oraz aby rozpoznali swoje powołanie życiowe.  
W naszej diecezji peregrynacja wpisuje się w rozpoczęcie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia. Przede wszystkim chcemy, na wzór bł. Rodziny Ulmów, żyć na co dzień słowem Bożym, czerpać siły z liturgii, a przede wszystkim z Eucharystii oraz pragniemy odważnie i wytrwale realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Przypomnijmy sobie słowa św. Jana Pawła II skierowane do rodziców, pierwszych wychowawców swoich dzieci, które wypowiedział 25 lat temu w Toruniu: Bądźcie dla waszych dzieci obrazem Bożej miłości i przebaczenia, starając się ze wszystkich sił budować rodzinę zjednoczoną i solidarną. Rodzino, to właśnie tobie powierzono misję o pierwszorzędnym znaczeniu: masz uczestniczyć w budowaniu pokoju, dobra, które jest niezbędne dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego.

Pragniemy również, aby peregrynacja, zgodnie z prośbą papieża Franciszka, stała się modlitewnym przygotowaniem do Roku Świętego 2025. Chcemy, wpatrując się w przykład Dobrych Samarytan z Markowej, stać się pielgrzymami nadziei, ponieważ takie hasło Jubileuszu wybrał Ojciec Święty. Nadziei potrzeba każdemu z nas i całemu światu. Autor Listu do Hebrajczyków zachęca, abyśmy uchwycili się nadziei jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy (por. Hbr 6, 19).  


W Diecezji Toruńskiej peregrynacja rozpocznie się w sobotę 17 lutego br. Mszą św.


w Bazylice Katedralnej w Toruniu, w czasie której Dobremu Bogu powierzymy małżeństwa
i rodziny z naszej diecezji. Na tę Mszę św. zapraszam kapłanów, osoby konsekrowane
i wiernych świeckich z terenu diecezji, a szczególnie małżeństwa związanych ze wspólnotami odnowy życia rodzinnego. 

Bardzo proszę o włączenie się w peregrynację w poszczególnych kościołach stacyjnych. 
Potraktujmy ten czas jako okazję do osobistego spotkania z Rodziną Ulmów
i powierzenia Jej wstawiennictwu wszystkiego, co leży nam na sercu.
 
Niech to będzie czas zawierzenia, modlitwy, nawrócenia i przygotowania do Roku Jubileuszowego. 
Z modlitwą i błogosławieństwem
                                     

Kościół Wniebowzięcia NMP i bł. ks Stefana W. Frelichowskiego

posiada niepowtarzalną średniowieczną atmosferę tworzoną przez wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne, ale przede wszystkim równą wysokość naw i prezbiterium, zamkniętych sklepieniem gwiaździstym.

W wyposażeniu Kościoła dominują monumentalne gotyckie freski z XIV wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich.

W prezbiterium obok rokokowego ołtarza głównego znajdują się pięknie rzeźbione gotyckie stalle z pierwszej połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny.

Image
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

ul. Panny Marii 2, Torun, Poland

parafiawnmptorun@gmail.com

Ważne linki:
Image
© {2004} projesjonalni.pl