Ogłoszenia duszpasterskie

 1. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25 października 2020 r. (XXX Niedziela Zwykła)

  1. Msze św. w niedzielę o godz.: 730, 900, 1030, 1200 i  1830 .  W tygodniu Msze św. codziennie o 800, 1700  i 1830   
  2. APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.
   Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci
   i modlitwy za zmarłych. Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę. W związku
   z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach
   w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również
   w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji. W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą ,za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny. ✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  3. W najbliższym tygodniu w środę, w liturgii Kościoła obchodzić będziemy: święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  4. W sobotę kończy się MIESIĄC PAŹDZIERNIK. Zachęcamy wszystkich do wytrwałego codziennego odmawiania Różańca. W tej modlitwie niech nam towarzyszy intencja o ustanie epidemii, intencja za chorych, lekarzy i pielęgniarki, o zachowanie nas w miłości względem Boga i drugiego człowieka. MODLITWA RÓŻAŃCOWE W NASZYM KOŚCIELE CODZIENNIE o godz. 30 i 18.00 RÓŻANIEC DLA DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I ICH RODZICÓW o godz. 16.30.
  5. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Słyszeliśmy już jak ważne to dla nas święto, jak radosny i błogosławiony to dzień, szczególnie dzięki naszej modlitwie, także dla tych, którzy odeszli już do domu Ojca. W tym roku, jak wiemy, nie będzie Mszy Św. na naszych cmentarzach, nie będą organizowane także procesje za zmarłych w Dniu Zadusznym. Jednak pomimo obostrzeń i panującej epidemii niech nie gaśnie
   w nas duch wiary i modlitwy. Zgodnie ze wskazaniami naszych księży biskupów w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, Ci którzy nie skorzystają z dyspensy a pragną uczestniczyć we Mszy Św. niech ofiarują z miłością spowiedź i komunię św. w intencji swoich bliskich zmarłych. Odwiedziny grobów rozłóżmy na całą oktawę tej wspaniałej uroczystości.
  6. PENITENCJARIA APOSTOLSKA z ze względu na panującą pandemię i związane z nią ograniczenia, na specjalne polecenie Ojca Świętego Franciszka, by uniknąć nadmiernego gromadzenia się ludzi na cmentarzach i w świątyniach w jednym czasie, zezwoliła aby wierni mogli nawiedzać te miejsca nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale przez cały miesiąc, spełniając jednocześnie zwykłe warunki wymagane przez Kościół dla uzyskania odpustu i ofiarowania go za zmarłych. Koniecznym jest pozostanie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie komunię św., odmówienie Wyznania Wiary
   i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Postanowienia te dotyczą szczególnie osób chorych i w starszym wieku, ale także kapłanów, a więc tych wszystkich, którzy na różne sposoby uczestniczą w tych działaniach.
  7. Penitencjaria Apostolska wyraziła również zgodę, aby można było uzyskać odpust zupełny nawet bez wychodzenia z domu, jeśli ktoś miałby
   z tym problem. Osoby, które nie będą mogły wyjść z domu, mogą uzyskać odpust zupełny, odmawiając przed obrazem Pana Jezusa lub Matki Bożej na przykład modlitwy Jutrzni lub Nieszporów z Oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inne zwyczajowe modlitwy. Można też w tym celu przeczytać i rozważać fragment Ewangelii jednej z trzech Mszy św. za zmarłych, przewidzianych na 2 listopada. A wszystkim tym czynnościom winno towarzyszyć pełnienie i ofiarowanie za zmarłych dzieł miłosierdzia, poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
  8. My, kapłani posługujący w tej parafii, pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy w jak najszerszym zakresie gotowi, oczywiście przy zachowaniu wszystkich obostrzeń i obowiązujących przepisów sanitarnych, do tego, by spowiadać wiernych i zanosić im komunię św. szczególnie chorym by ci mogli, będąc
   w stanie łaski uświęcającej, jak najlepiej pomagać swym bliskim zmarłym.
  9. W naszym kościele w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Św. w porządku niedzielnym. W poniedziałek - Dzień Zaduszny, Msze św. zbiorowe za zmarłych o godz. 8.00; 16.00; 17.00 i 18.30 Można składać intencje na Msze św. i na wypominki za zmarłych, tak jednorazowe jak
   i całoroczne. Na stoliku przy wyjściu z kościoła wyłożone są gotowe formularze. Wypominki odmawiać będziemy przez oktawę Dni Zadusznych i we wszystkie niedziele listopada. Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych modlimy się przez cały rok w niedzielę przed Mszą św.
   o godz. 9.00 i 12.00 W każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00 sprawowana jest w naszym sanktuarium Msza św. w intencji tych właśnie zmarłych.
  10. Bóg Zapłać !!! za złożone dziś ofiary na potrzeby remontowe i konserwatorskie naszej świątyni. Darem naszej wdzięczności jest Eucharystia, którą składamy dobremu Bogu za wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców, wspomagających nas ofiarą i modlitwą, zawsze w trzecią niedzielę miesiąca
   o godz. 12.00 Modlimy się również we wszystkich waszych intencjach.
  11. Wytrwale zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. Nowy numer tygodnika Niedziela jest do nabycia w zakrystii.
  12. Nowennę do M.B. Nieustającej Pomocy w miesiącu październiku odprawiamy w każdą środę w łączności ze Mszą św. o godz. 8.00
   a nowennę za wstawiennictwem bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego we czwartki w łączności ze Mszą Św. o godz. 17.00.
  13. Zapraszamy wszystkich do codziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu, która trwa w naszym kościele od poniedziałku do piątku,
   w godz. od 1730 do 1830.
  14. W najbliższy piątek 30 października o poprowadzenie adoracji prosimy Wspólnotę Żywego Różańca a w piątek 6 listopada Wspólnotę Kościoła Domowego.
  15. Polećmy Bogu zmarłych: śp. Ks. Jana Sauchę śp. Genowefę Chruścik, i śp. Brygidę Foltyn, której pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 10.00

                                                                                                                                                                                                         Dobry Jezu a nasz Panie …             

  „Jesteśmy wezwani do przeżywania naszej pewności chwały i błogosławieństwa wiecznego oraz mamy prosić z pokorą i ufnością o przebaczenie dla tych, którzy nas opuścili, za ich małe i duże błędy, za tych, którzy zostali już zbawieni w miłości Bożej i mamy odnawiać swoje zaangażowanie w wierze.
   Pewnego dnia wszyscy będziemy mogli żyć szczęśliwi w świetle Boga pod warunkiem, że uwierzyliśmy nie tylko słowami, ale też czynami”.

   

  PRZYPOMNIENIE

  Zgodnie z zasadami obowiązującymi w “Strefie czerwonej” jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, osoby w nim uczestniczące mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W kościołach może przebywać 1 osoba na 7 m2.

  W naszej świątyni 235 osób ( 1650 m2 ÷ na 7 osób na m2 = 235,71 )