Ogłoszenia duszpasterskie

KOLĘDA:

LIST DO PARAFIAN - KOLĘDA 2021 PDF

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 10 stycznia 2021 r.

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

 

 1. Msze św. w niedzielę o godz.: 730, 900, 1030, 1200 i  1830 . W dni powszednie Msze św. o godz.: 800, 1700  i 1830  
 2. Przeżywamy dziś Święto Chrztu Pańskiego. Wydarzenia z nad Jordanu ukazują nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca
  w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka. Kierują także naszą uwagę na rzeczywistość samego chrztu. Dlatego podczas dzisiejszej liturgii zapalamy paschał – symbol Chrystusa, który jest Światłem prowadzącym nas do zbawienia. Dzisiejsze święto kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczyna się w liturgii Kościoła okres zwykły. Znakiem tego czasu jest zielony kolor szat liturgicznych – kolor nadziei.
  [ w niedzielę cykl B, w dni zwykłe cykl I ]
 3. We wtorek na wieczorną Eucharystie zapraszamy Akcję Katolicką, a w piątek rano Wspólnotę Bożego Miłosierdzia.
 4. Za tydzień Światowy Dzień Migranta, jak również XXIV Dzień Judaizmu.
 5. Przyszła niedziela to także trzecia niedziela miesiąca. Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu. Naszą kolektę konserwatorsko-remontową przesuniemy na kolejną niedzielę 24 stycznia. Nie mniej jednak w przyszłą niedzielę o godz. 12.00 Msza Święta, jak zawsze, sprawowana będzie w intencji wszystkich parafian i składających ofiary. Pamiętajmy, że ta Msza Św. odprawiana jest również we wszystkich indywidualnych intencjach ofiarodawców.
 6. Wiemy, że w tym roku, z powodu panującej pandemii, nie jest możliwym tradycyjne spotkanie duszpasterskie zwane kolędą. Dlatego aby nie utracić kontaktu z wiernymi i świadomie nie narażać wiernych, a tym samym świadomie także nie pozbawiać się daru wspólnej modlitwy i łaski błogosławieństwa, zapraszamy naszych parafian do kościoła na specjalną Mszę Św. – „KOLĘDOWĄ” o godz. 17.00 Za tydzień zapraszamy mieszkańców ulic: Krasińskiego, Mickiewicza, Bydgoskiej, Derdowskiego, Franciszkańskiej, Starego Rynku i Chopina. Będzie to czas naszej szczególnej modlitwy o uproszenie Bożego błogosławieństwa, potrzebnych nam łask na czas Nowego Roku i uwolnienia nas od epidemii. Będzie to również chwila zawierzenia siebie samych, naszych rodzin i wspólnot Najświętszemu Sercu Jezusa, i Jego Boskiemu Miłosierdziu. Plan naszych liturgicznych spotkań, wraz z obrzędem błogosławieństwa domu, zamieściliśmy w Wiadomościach Kościelnych, jak również na stronach internetowych naszej parafii. Wiadomości wyłożone są na stoliku, można zabrać je ze sobą wychodząc z kościoła. Na tę Mszę Św. przynosimy do poświęcenia obrazy, krzyże, łańcuszki, pamiątki i inne przedmioty kultu, które zakupiliśmy w ostatnim czasie. Po Mszy św. będzie można zabrać ze sobą wodę święconą, by następnie dokonać poświęcenia własnego domu.
 7. Nowenna do MBNP w środę o godz. 7.30 i 18.00, a za wstawiennictwem bł. Ks. Stefana Wincentego w czwartek o godz. 16.45
 8. Polećmy Bogu zmarłych, którzy odeszli od nas w ostatnich dniach: śp. Zygmunta Falkowskiego, śp. Irenę Wawrzyniak, śp. Mieczysława Skrzypek, którego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 11 stycznia o godz. 12.00                                           Dobry Jezu a nasz Panie ….

 

KOLĘDA:

LIST DO PARAFIAN - KOLĘDA 2021 PDF

 

PRZYPOMNIENIE

Wszyscy uczestniczący wydarzeń religijnych odbywających się w kościołach mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W kościołach może przebywać 1 osoba na 15 m2. Oznacza to, że w naszej świątyni może przebywać dokładnie 110 osób (1650 m2 ÷ na 15 osób na m2 = 110).

 

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII CORONA WIRUSA

 ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIEDZA STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

Błogosławiony Księże Stefanie ! Twoje serce nieustannie żyło głębią wiary / i pełnią miłości Boga. / W twojej duszy nigdy nie gasła nadzieja /
i harcerski zapał. / Nawet za cenę pogardy i cierpienia, nieustannie wzrastałeś w bezgranicznej służbie bliźniemu, /- aż do ofiary
z siebie. Przykładem kapłańskiego życia, a w nim umiłowaniem Eucharystii, pokazałeś jak być, w utrudzonym świecie, silnym i jasnym płomieniem Chrystusa - darem światła napełniającego Duchem Świętym. Gorliwość i pokora pozwoliły Ci stać się wzorem ewangelicznego siewcy.

Prosimy Cię błogosławiony księże Wincenty , módl się za nami, byśmy przeżywając czas pandemii i doświadczając zaraźliwej choroby nie tracili wiary, ale tak jak Ty potrafili nie ustawać w wysiłkach by w imię Chrystusa służyć sobie wzajemnie i dzielić się miłością. Uproś nam tę łaskę ! Niech Bóg, którego Imię zostało wezwane, w swojej wielkiej dobroci, odwróci od nas zarazę i zmiłuje się nad nami.

Temu wstawiennictwu zawierzamy cały Kościół, naszą umiłowaną Ojczyznę i naszą parafię. Kapłanom uproś łaskę wytrwałości i moc Ducha Świętego, chorym łaskę zdrowia, łaskę pokoju wszystkim żyjącym w zamęcie, siłę i wytrwałość lekarzom i pielęgniarkom. Niech radości spotkania Boga w niebie dostąpią wszyscy Ci, którzy z twego świata odchodzą.

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty - módl się za nami.    Amen.

S U P L I K A C J A

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami…

 1. Od powietrza, głodu, ognia i wojny W.  Wybaw nas Panie
 2. Od nagłej i niespodzianej śmierci W.   Zachowaj nas Panie
 3. My grzeszni Ciebie Boga prosimy W.   Wysłuchaj nas Panie

 

 

 

MODLITWA O POKÓJ
(na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur –wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników,
a zobaczyli współdomowników –w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię
Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta –a jeszcze wcześniej w nasze myśli –słowa, które budują, nie rujnują; leczą,
nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą
wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób
chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich
zmarłych.
Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!
Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna
wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. Ty –rozpoznany czy
nierozpoznany –znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie
nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen.

APEL RADY STAŁEJ KEP W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO


1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.
2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.
3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła. Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.
4. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.
5. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski