Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 7 marzec 2021 r. ( III Niedziela Wielkiego Postu )

 1. Msze św. w niedzielę o godz.: 730, 900, 1030, 1200  i 1830 . W dni powszednie Msze św. o godz.: 800, 1700  i 1830       [ w niedzielę cykl B, w dni zwykłe cykl I
 2. Każda Eucharystia jest największym darem miłości Boga i najwspanialszym przeżyciem spotkania, szczególnie wtedy, kiedy jednoczymy się z Nim
  w Komunii Św. Dlatego przeżywanie Mszy Św., dla każdego z nas – wierzących, jest tak wielką radością i spełnieniem naszej nadziei na łaskę Jego miłosierdzia o którą pokornie prosimy. Nie zapominajmy i nie zaniedbujmy Eucharystii ! Podczas każdej Mszy św. módlmy się za siebie jak też,
  o dobrego ducha solidarności pomiędzy wszystkimi rodakami, abyśmy razem – wspólnie, z miłością i odpowiedzialnością za drugiego, potrafili pokonać epidemię, która dotyka nas wszystkich. Nie poddawajmy się też zwątpieniom i szatańskim podszeptom lekceważenia i braku zaufania wobec tych, którzy nam służą i dbają o nasze bezpieczeństwo.
 3. Przypominamy i zachęcamy wszystkich by swoje sprawy i troski, szczególnie prośby o zdrowie, kierowali do Boga za wstawiennictwem bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego jak i św. Szymona z Lipnicy - Franciszkanina. Oni swoim życiem pokazali nam czym jest nade wszystko miłość do Boga
  i służba drugiemu człowiekowi. Obaj swoje życie i posługiwanie oddali, jeden chorym na epidemię tyfusa, drugi na epidemię cholery. Relikwie obu świętych mamy w naszej świątyni. Modląc się przed nimi, możemy za ich wstawiennictwem zawierzać się Bogu.
 4. W ubiegły wtorek 2 marca Papież Franciszek mianował nowego metropolitę gdańskiego, dla diecezji gdańskiej, pelplińskiej i toruńskiej
  Ks. Abpa Tadeusza Wojdę SAC, dotychczasowego arcybiskupa białostockiego. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i moc Ducha Świętego dla
  Ks. Abpa Tadeusza. Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem troski o cały Kościół, którego jesteśmy członkami.
 5. Trwa Wielki Post. NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ w naszym Sanktuarium, codziennie o godz. 7.30 i o godz. 18.00 
 6. DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI w każdy piątek o godz. 16.30  Zapraszamy także matki z małymi dziećmi.
 7. NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI w każdą niedzielę o godz. 18.00 Za udział w nabożeństwach pasyjnych Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

[Spowiedź Święta czyli stan łaski uświęcającej, Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca Świętego].

 1. Do prowadzenia codziennych rozważań Drogi Krzyżowej, prosimy kolejno wspólnoty:
  w poniedziałek - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
  we wtorek - Akcję Katolicką
  w środę - Żywy Różaniec, Wspólnotę Miłosierdzia i Rycerstwa Niepokalanej
  w czwartek - Kościół Domowy
  w piątek - młodzież licealną i gimnazjalną - przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania
  w sobotę - Służbę Liturgiczną Ołtarza i Katechetów.
 2. Kartki do spowiedzi św. wielkanocnej, które są wyrazem wiary i naszej praktyki chrześcijańskiej, można odbierać w zakrystii, po każdej Mszy Świętej.

 

 1. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, przez cały Wielki Post, można składać do skarbonki, która umieszczona jest na pierwszym filarze po prawej stronie, zaś Jałmużnę Wielkopostną, do skarbonki przy św. Antonim. Jałmużna Wielkopostna, jest realizacją dzieł miłosierdzia, o które wciąż prosi Papież Franciszek. Chrześcijańska Jałmużna - to dar z siebie dla drugiego człowieka w potrzebie, to także możliwość zadośćuczynienia Panu Bogu
  i bliźniemu za popełnione grzechy ! Za złożone dary składamy serdeczne Bóg Zapłać !
 2. Dzieci z klasy 3a i 3b uczących się w Szkole Podstawowej nr 7 w ramach przygotowania do I Komunii świętej  zapraszamy wraz
  z rodzicami na poświęcenie modlitewników w niedzielę 14 marca w czasie Mszy świętej o godz. 10.30. Rodziców i dzieci z klasy 3c
  i pozostałe dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej w naszej parafii zapraszamy w niedzielę 21 marca na godz. 10.30. Wszystkich, którzy zamawiali szatkę za pośrednictwem parafii zapraszamy na pomiar w niedzielę 21 marca po Mszy świętej o godz. 10.30 do bocznej kaplicy Trójcy Świętej.
 3. We wtorek 9 marca Kościół obchodzi dowolne wspomnienie św. Dominika Savio – patrona dzieci, młodzieży, ministrantów i matek w stanie błogosławionym. Z tej okazji na wieczorną Mszę Św. zapraszamy Liturgiczną Służbę Ołtarza. Tego dnia modlić się będziemy w intencji małżeństw
  i rodzin oczekujących potomstwa.
 4. W sobotę przypada 8 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Otoczmy posługę Ojca Świętego serdeczną modlitwą. 
 5. W czasie Wielkiego Postu środowe nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy łączymy z poranną i wieczorną Eucharystią. Cotygodniowa nowenna za wstawiennictwem bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w każdy czwartek o godz. 16.45 Zachęcamy, jak zawsze, do codziennej Adorację Najświętszego Sakramentu.
 6. Polećmy Bogu zmarłych: śp. Krystynę Jakubowską, śp. Irenę Gorczak i śp. Jerzego Bilińskiego    Dobry Jezu a nasz Panie …. 

PRZYPOMNIENIE

Wszyscy uczestniczący wydarzeń religijnych odbywających się w kościołach mają obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W kościołach może przebywać 1 osoba na 15 m2. Oznacza to, że w naszej świątyni może przebywać dokładnie 110 osób (1650 m2 ÷ na 15 osób na m2 = 110).

 

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII KORONAWIRUSA  ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIEDZA STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

Błogosławiony Księże Stefanie ! Twoje serce nieustannie żyło głębią wiary / i pełnią miłości Boga. / W twojej duszy nigdy nie gasła nadzieja /
i harcerski zapał. / Nawet za cenę pogardy i cierpienia, nieustannie wzrastałeś w bezgranicznej służbie bliźniemu, /- aż do ofiary
z siebie. Przykładem kapłańskiego życia, a w nim umiłowaniem Eucharystii, pokazałeś jak być, w utrudzonym świecie, silnym i jasnym płomieniem Chrystusa - darem światła napełniającego Duchem Świętym. Gorliwość i pokora pozwoliły Ci stać się wzorem ewangelicznego siewcy.

Prosimy Cię błogosławiony księże Wincenty , módl się za nami, byśmy przeżywając czas pandemii i doświadczając zaraźliwej choroby nie tracili wiary, ale tak jak Ty potrafili nie ustawać w wysiłkach by w imię Chrystusa służyć sobie wzajemnie i dzielić się miłością. Uproś nam tę łaskę ! Niech Bóg, którego Imię zostało wezwane, w swojej wielkiej dobroci, odwróci od nas zarazę i zmiłuje się nad nami.

Temu wstawiennictwu zawierzamy cały Kościół, naszą umiłowaną Ojczyznę i naszą parafię. Kapłanom uproś łaskę wytrwałości i moc Ducha Świętego, chorym łaskę zdrowia, łaskę pokoju wszystkim żyjącym w zamęcie, siłę i wytrwałość lekarzom i pielęgniarkom. Niech radości spotkania Boga w niebie dostąpią wszyscy Ci, którzy z twego świata odchodzą.

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty - módl się za nami.    Amen.

S U P L I K A C J A

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami…

 1. Od powietrza, głodu, ognia i wojny W.  Wybaw nas Panie
 2. Od nagłej i niespodzianej śmierci W.   Zachowaj nas Panie
 3. My grzeszni Ciebie Boga prosimy W.   Wysłuchaj nas Panie

 

 

 

MODLITWA O POKÓJ
(na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,
Ty, który jesteś naszym pokojem,
Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur –wrogość,
Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,
Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!
Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!
Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników,
a zobaczyli współdomowników –w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię
Polska;
Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.
Włóż nam w usta –a jeszcze wcześniej w nasze myśli –słowa, które budują, nie rujnują; leczą,
nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.
Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą
wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób
chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich
zmarłych.
Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.
Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!
Modlimy się za wszystkich!
O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;
Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.
Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.
Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna
wywodzą z „innych źródeł”;
Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają. Ty –rozpoznany czy
nierozpoznany –znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie
nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen.

APEL RADY STAŁEJ KEP W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO


1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.
2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.
3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznej czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła. Dziękujemy duszpasterzom i wszystkim wiernym świeckim, którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym.
4. Przeżywamy jednocześnie bardzo trudny czas obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. W imię troski o bezpieczeństwo i zdrowie niezmiennie apelujemy o solidarność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wyrażamy wdzięczność wszystkim służbom medycznym za ich pracę i heroiczne poświęcenie.
5. Prosimy również wszystkich wierzących o post, jałmużnę i modlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenia trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii. Przekazujemy tekst modlitwy przygotowanej na ten czas.

Wszystkim rodakom z serca błogosławimy.

Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski