Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –  22 maj 2022 r. ( VI Niedziela Wielkanocy )

 

 1. Msze św. w niedzielę o godz.: 730, 900, 1030, 1200, 1700 i 1830 . W tygodniu Msze św. codziennie o 800, 1700  i 1830
 2. Trwa piękny miesiąc maj poświęcony szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie. NABOŻEŃSTWA MAJOWE w naszym kościele codziennie,
  w dni powszednie po Mszach Św. o godz. 8.00 i 17.00, w niedzielę po Mszy Św. o godz. 18.30 Pamiętajmy także o naszej domowej wspólnej modlitwie, o wspólnym śpiewaniu litanii, do czego szczególnie w maju zachęcamy.
 3. W Kościele trwa okres wielkanocny, czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. Przykazanie kościelne wciąż nam przypomina: „Przynajmniej raz
  w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować
  ”.
 4. W najbliższych dniach w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
 • we wtorek             - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.
 • w czwartek             - wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera.
 • w sobotę             - wspomnienie dowolne bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa.
 • w przyszłą niedzielę - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego [Wniebowstąpienie Pańskie obchodzone jest w Kościele w czterdziestym dniu po Zmartwychwstaniu. (40 dzień przypada we czwartek). Od 2004 roku dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego
  i Dyscypliny Sakramentów święto obchodzone jest w VII niedzielę Wielkanocną, po to, aby dać wiernym możliwość pełniejszego i głębszego przeżycia tego „świętego” dnia].
 1. Od poniedziałku do środy w Kościele trwać będą Dni Modlitw o Urodzaje. Modlić się będziemy szczególnie o łaskę deszczu, by naszej ziemi nie dotknęła klęska suszy.
 2. Jutro w poniedziałek, jak w każdy 23 dzień miesiąca o godz. 18.30 Msza Św. „z Druhem Wickiem” i nowenna za wstawiennictwem naszego wielkiego i przemożnego patrona. Prośby i podziękowania do nowenny można składać do koszyka, który będzie wystawiony na balaskach przed Mszą Św. Przypominamy, że tę Eucharystię transmitujemy na naszym facebooku parafialnym, by wszystkim pragnącym pozostać w duchowej łączności z naszym Sanktuarium dać możliwość udziału we wspólnej modlitwie za wstawiennictwem bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
 3. We wtorek Msza Św. o godz. 18.30 a po niej spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania. W tym roku Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej przyjmie 24 młodych ludzi, a szafarzem sakramentu w dniu 15 czerwca będzie bp Andrzej Wojciech Suski.
 4. W piątek poranna Eucharystia dla Wspólnot Żywego Różańca i wymiana tajemnic.
 1. Zbiórka ministrantów i lektorów w najbliższy piątek po mszy świętej o godz. 17.00.
 2. W sobotę 28 maja odbędzie się X Toruński Marsz Pułkownika Pileckiego, pod hasłem Ku chwale obrońcom Ojczyzny. W Bogu jedyna nadzieja”. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11:00 pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych przy ul. Al. Solidarności w Toruniu, na przeciwko Jordanek. Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą flagi Polski.
 1. W niedziele 5 czerwca na Mszę Św. o godz. 10.30 zapraszamy dzieci, które w ubiegłym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą, a więc w ty roku obchodzą I rocznicę. Spotkanie organizacyjne dla ich rodziców w przyszłą niedzielę po mszy świętej o godz. 10.30. Spowiedź przed tą uroczystością dla dzieci i bliskich w piątek 3 czerwca od godz. 16.00.
 2. Pragniemy także podzielić się radością, że 9 czerwca w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana o godz. 11.00 w naszym kościele sprawowana będzie Liturgia Eucharystyczna z okazji Diecezjalnego Dnia Świętości Życia Kapłańskiego. W naszym Sanktuarium zgromadzą się tego dnia kapłani wszystkich dekanatów naszej diecezji. Już dziś prosimy o modlitwę w intencji błogosławionych owoców tego szczególnego spotkania.
 3. W tym roku, w sierpniu, po raz kolejny z naszej Diecezji wyruszy Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymka odbywać się będzie w sposób tradycyjny zgodnie z ustaloną dla danej grupy trasą. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Informacje na temat zapisów i poszczególnych grup zostały podane na stronie: diecezjatorun.pl
 4. Na stoliku, przy wyjściu z kościoła, wyłożone są publikacje zadedykowane szczególnie rodzicom pt: „Dzieci w wirtualnej sieci
  i „Nastolatki w wirtualnym tunelu”. Treści w nich zawarte mają pomóc rodzicom w wychowaniu swoich dzieci. Broszury są bezpłatne.
 5. Firma Green Office Ecologic i Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”, przy współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi
  w Potrzebie, organizują zbiórkę elektroodpadów. Zbiórka w naszej parafii odbędzie się 3 czerwca do godz. 14.00
 6. Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej, w zakrystii nabyć można nowy numer Katolickiego Tygodnika Niedziela, do uczestnictwa w Nowennie ku czci M.B. Nieustającej Pomocy - w każdą środę o godz. 7.30 i 18.00. Wytrwale zachęcamy do codziennej Adorację Najświętszego Sakramentu i codziennego uczestnictwa we Mszy Św.
 7. W piątek 27 maja o poprowadzenie adoracji prosimy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, a w piątek 3 czerwca Kościół Domowy.
 8. Polećmy Panu Bogu naszych zmarłych: śp. Annę Synak, której pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 11.00 Dobry Jezu a nasz Panie …

  

 

 

 

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II O POKÓJ NA ŚWIECIE

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny ! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, by ustały wszelkie prowokacje i przygotowania do wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

 

MODLITWA O POKÓJ ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. JANA PAWŁA II

 

Dobry Ojcze, nakazałeś ludziom, by czynili sobie ziemię poddaną. Dałeś przykazania, aby żyli spokojnie, bezpiecznie, w miłości. A ja tak często zapominam o tym, że przykazania mnie nie ograniczają, ale są dla mnie wielkim dobrem.

Święty Jan Paweł II powiedział, że "sprzeciwiając się planom Boga Stwórcy, człowiek wprowadza nieporządek, który niechybnie odbija się na reszcie stworzenia. Gdy człowiek nie żyje w pokoju z Bogiem, nie ma pokoju na ziemi".

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża pokoju i pojednania, proszę Cię, Ojcze, o dar pokoju. Proszę o pokój w moim sercu, o pokój w mojej rodzinie, w mojej Ojczyźnie, na całym świecie. Nie pozwól, abym kiedykolwiek sprzeciwił się Twoim planom. I proszę o dar wiary dla rządzących, by i oni nie sprzeciwiali się Tobie. Amen.

 

MODLITWA O USTANIE PANDEMII CORONA WIRUSA

 ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIEDZA STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO 

 

Błogosławiony Księże Stefanie ! Twoje serce nieustannie żyło głębią wiary / i pełnią miłości Boga. / W twojej duszy nigdy nie gasła nadzieja /
i harcerski zapał. / Nawet za cenę pogardy i cierpienia, nieustannie wzrastałeś w bezgranicznej służbie bliźniemu, /- aż do ofiary
z siebie. Przykładem kapłańskiego życia, a w nim umiłowaniem Eucharystii, pokazałeś jak być, w utrudzonym świecie, silnym i jasnym płomieniem Chrystusa - darem światła napełniającego Duchem Świętym. Gorliwość i pokora pozwoliły Ci stać się wzorem ewangelicznego siewcy.

Prosimy Cię błogosławiony księże Wincenty , módl się za nami, byśmy przeżywając czas pandemii i doświadczając zaraźliwej choroby nie tracili wiary, ale tak jak Ty potrafili nie ustawać w wysiłkach by w imię Chrystusa służyć sobie wzajemnie i dzielić się miłością. Uproś nam tę łaskę ! Niech Bóg, którego Imię zostało wezwane, w swojej wielkiej dobroci, odwróci od nas zarazę i zmiłuje się nad nami. 

Temu wstawiennictwu zawierzamy cały Kościół, naszą umiłowaną Ojczyznę i naszą parafię. Kapłanom uproś łaskę wytrwałości i moc Ducha Świętego, chorym łaskę zdrowia, łaskę pokoju wszystkim żyjącym w zamęcie, siłę i wytrwałość lekarzom i pielęgniarkom. Niech radości spotkania Boga w niebie dostąpią wszyscy Ci, którzy z twego świata odchodzą. 

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty - módl się za nami. Amen.S U P L I K A C J E

Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami…

 1. Od powietrza, głodu, ognia i wojny W.  Wybaw nas Panie
 2. Od nagłej i niespodzianej śmierci W.   Zachowaj nas Panie
 3.   My grzeszni Ciebie Boga prosimy W.   Wysłuchaj nas Panie
 

APEL BISKUPA TORUŃSKIEGO

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Pokój wam!

Wojna, która dotknęła naszego wschodniego sąsiada jest również dla nas bolesna i wzywa nas do solidarności z narodem ukraińskim oraz do konkretnej pomocy.

Pokój nie jest wyłącznie dziełem dyplomacji i zabiegów międzynarodowych, ale przede wszystkim jest darem Boga, który mogą przyjąć ludzie o wrażliwych sercach.

Dlatego w tej trudnej sytuacji najpierw potrzeba naszej modlitwy, modlitwy o pokój i przemianę ludzkich serc. Niech ta modlitwa towarzyszy nam każdego dnia w liturgii oraz w osobistej rozmowie z Bogiem. 

Z pomocą, w trwaniu na modlitwie, przychodzi nam bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, którego wspomnienie liturgiczne w naszej diecezji obchodziliśmy 23 lutego – w przededniu jawnej i okrutnej agresji militarnej na Ukrainę. Odczytuję to jako znak i wyzwanie, abyśmy za Jego wstawiennictwem prosili o pokój. Św. Jan Paweł II wynosząc Go na ołtarze – 7 czerwca 1999 roku w Toruniu - nazwał Błogosławionego człowiekiem pokoju i uczynił jego orędownikiem.

Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, Środa Popielcowa niech będzie dniem modlitwy, pokuty i postu, szczególnie w intencji pokoju. Obok modlitwy potrzeba też czynów miłosierdzia i naszej ofiary. W najbliższą niedzielę oraz w Środę Popielcową gorąco proszę o złożenie ofiar do puszek po Mszach świętych, które zostaną przeznaczone na pomoc dla naszych Sióstr i Braci z Ukrainy.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas. Nasze diecezjalne Caritas jest już w tej chwili gotowe przyjąć uchodźców wojennych.

W tym trudnym czasie jeszcze raz pozdrawiam Was słowami naszego Zbawiciela: Pokój Wam!

Z błogosławieństwem i modlitwą

Wasz Biskup Wiesław

 Nowenna do błogosławionego ks. Stefana W Frelichowskiego. Plik PDF.

 

MODLITWA O OWOCE SYNODU

 

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.