Intencje mszalne


 

 

NIEDZIELA 18 lipca 2021

16. Niedziela Zwykła

07.30 + Elżbietę Cykiert (5 rocz.)
09.00 + rodziców Helenę i Jana Grodzkich i dziadków z obu

stron

10.30 + męża Romana Czarneckiego, wnuczkę Magdalenę,

rodziców z obu stron oraz krewnych z rodziny

12.00 + Barbarę Jaruszewską (1 rocz.)
18.30 + rodziców Irenę i Józefa (30 rocz.), Bogdana Kozak i

wszystkich zmarłych z naszych rodzin
PONIEDZIAŁEK 19 lipca 2021

08.00 + Romana Nikołajskiego (int. od sąsiadów z bloku 84A)
17.00 + Józefa Rygielskiego (5 rocz. – int. od dzieci)
18.30 + Irenę Mirowską (4 rocz.)

WTOREK 20 lipca 2021

08.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę
Matki Najświętszej i wszystkie potrzebne łaski dla syna
Krzysztofa

17.00 + Romana Nikołajskiego (int. od sąsiadów)
18.30 + Irenę Peplińską

ŚRODA 21 lipca 2021

08.00 + Romana Nikołajskiego (int. od rodziny Kubiczaków)
17.00 O miłość Bożą, świętość życia i dar męstwa dla

kapłanów

18.30 + Romana Kwiatkowskiego (22 rocz.), zmarłych z rodziny
Kwiatkowskich oraz Sylwestra Bizana i zmarłych z
rodziny Bizanów

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

CZWARTEK 22 lipca 2021

08.00 + Michała
17.00 + Henryka Dobrowolskiego, rodziców z obu stron,
Ireneusza Cechowskiego, Szczepana Skrzypka oraz
Mariannę Rebis

18.30 + Romana Nikołajskiego

PIĄTEK 23 lipca 2021

08.00 + Sydonię Bosy (6 rocz.) oraz Leona Bosego i zmarłych

rodziców z obu stron

17.00 + Mariannę Kozłowską (12 rocz.), Czesława
Kozłowskiego (42 rocz.) oraz Tadeusza Kalinowskiego (2
rocz.)

18.30 MSZA ŚWIĘTA Z DRUHEM WICKIEM
SOBOTA 24 lipca 2021

08.00 1) + Romana Nikołajskiego

2) + Za Magdalenę z prośbą o błogosławieństwo Boże i
pokój w rodzinie

17.00 + Zbigniewa Jakubowskiego (3 rocz.), Remigiusza i
Stanisława Jakubowskich, Zbigniewa Speinę oraz
rodziców z obu stron

18.30 + Mariana Żywickiego (10 rocz.) oraz Justynę i Edwarda

Milów