Intencje mszalne


 

NIEDZIELA 26 listopada 2023

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

07.30  + Marię Martin

09.00  + Stanisławę Domin (int. od kręgów Domowego Kościoła)

10.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki z rodziną

12.00  1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w dalszym życiu dla Jana Murawskiego w 90. urodziny

            2) + Krystynę Baraniecką (2 rocz.) i jej rodziców Annę i Feliksa Drozdowskich

18.30 + Janinę Olszewską (9 rocz.)

PONIEDZIAŁEK 27 listopada 2023

08.00  + Gabrielę Zientarską

17.00  + Krystynę Sobczak

18.30 1) + Teresę Ulatowską

            2) + Grzegorza Czaplę

WTOREK 28 listopada 2023

08.00  + Józefę Pachniewską

17.00  + Elżbietę Dylewską

18.30 + Teresę Grodzicką (int. od Ewy i Przemka)

ŚRODA 29 listopada 2023

08.00  + Krystynę Sobczak (int. od Seniorów)

17.00  + Irenę Falkowską

18.30  1) + Zofię Kilar

            2) + Weronikę Łożykowską

CZWARTEK 30 listopada 2023

08.00  + Teresę Ulatowską

17.00  + Grzegorza Domańskiego

18.30  1) + Elżbietę Dylewską

            2) + dziadków i wszystkich zmarłych z rodziny Rutkowskich

PIĄTEK 1 grudnia 2023

08.00  + Marię i Tadeusza Stojanowskich

17.00  + Marię i Konrada Gołuńskich (rocz.)

18.30  1) + Marka Pyszczyńskiego (2 rocz.)

            2) + Małgorzatę Wierzbowską (13 rocz.)

SOBOTA 2 grudnia 2023

08.00  + Mariannę, Pawła i Janinę Stempskich

17.00  1) + Gabrielę Zientarską (int. od rodziny Zientarskich)

            2) + Stanisławę Domin (greg 1)

18.30  + Krzysztofa Lange (15 rocz.) i Andrzeja Lange