Intencje mszalne


 

NIEDZIELA 9 stycznia 2022
Niedziela Chrztu Pańskiego

07.30 + dziadków i wszystkich zmarłych z rodziny Rutkowskich
09.00 1) + Czesławę i Ludwika Dybowskich

2) Z podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie łaski z prośbą o
Boże błogosławieństwo dla Wincentego w dniu 90. urodzin
10.30 + Stanisławę i Feliksa Majewskich oraz Łucję i Kazimierza
Sulejów oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo z obu stron

12.00 + Irenę i Stanisława Karczewskich
17.00 MSZA ŚWIĘTA KOLĘDOWA
18.30 + Irenę Pawłowską (greg. 9)

PONIEDZIAŁEK 10 stycznia 2022

08.00 1) + Marię Sępińską-Stremel
2) + Irenę Pawłowską (greg. 10)

17.00 + Dariusza Fuhrmanna
18.30 1) + Henryka Trojana (8 rocz.) oraz brata Jerzego Trojana (3

rocz.)
2) + Kasię Jackiewicz (19 rocz.) oraz dziadków
WTOREK 11 stycznia 2022

08.00 + Irenę Pawłowską (greg. 11)
17.00 + Barbarę Jarząbek
18.30 1) AKCJA KATOLICKA

2) + Krystynę Jackowską (8 rocz.)

ŚRODA 12 stycznia 2022

08.00 1) + Karola Paczkowskiego
2) + Irenę Pawłowską (greg. 12)

17.00 1) + Jana Żelaznego
2) + Teresę Michalską

18.30 + Gertrudę i Jana Polakowskich oraz rodziców z obu stron

CZWARTEK 13 stycznia 2022

08.00 1) O dary Ducha Świętego dla Ojca świętego, biskupów,

kapłanów i osób konsekrowanych
2) + Ewę Kuflewską
3) + Irenę Pawłowską (greg. 13)

17.00 + Tadeusza Karasiewicza
18.30 + Annę Rybacką

PIĄTEK 14 stycznia 2022

08.00 1) + Marię Wiśniewską

2) + Irenę Pawłowską (greg. 14)

17.00 1) + rodziców Franciszka, Helenę, Stefana, Jadwigę, Henryka i
Ewę Sosnowskich, Zbigniewa i Grzegorza Piaseckich oraz Jana,
Janinę, Waldemara i Karola Genzów
2) + Teresę Michalską
18.30 + Krystynę Gajzel

SOBOTA 15 stycznia 2022

08.00 1) + Marię Sępińską-Stremel
2) + Irenę Pawłowską (greg. 15)

17.00 1) + Annę Rybacką

2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo dla mamy Stefanii z okazji urodzin
18.30 + rodziców Zuzannę i Leonarda Łukaszewskich oraz Leokadię i

Władysława Głowackich