INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2022 - Budowa systemu sygnalizacji pożarowej wraz z podłączeniem do monitoringu pożarowego PSP w budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2022 - Budowa systemu sygnalizacji pożarowej wraz z podłączeniem do monitoringu pożarowego PSP w budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu

 Informacja_o_unieważnieniu_postępowania.pdf