INFORMACJA O OTWARCIU OFERT (ZAPYTANIE OFERTOWE NA NADZÓR INWESTORSKI)

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT. :NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PN. „WYMIANA POKRYCIA DACHÓW KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU” REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA „PRACE KONSERWATORSKIE DACHÓW I ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU- II ETAP”

 Dokumenty do pobrania:

informacjia.pdf