Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to zorganizowana działalność katolików świeckich, która w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną zmierza do realizacji apostolskiego celu Kościoła.

Znaczenie Akcji katolickiej wśród stowarzyszeń i ruchów katolickich podkreślił Ojciec św. Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów polskich 12 I 1993 r., wyrażając równocześnie życzenie, by organizacja ta, "która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców odżyła na nowo" Powstanie Akcji Katolickiej w Toruniu.

Kierując się powyższymi wskazaniami Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Suski w dniu 14 września 1996 r. powołał do życia publiczne stowarzyszenie wiernych pod nazwą Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu powstał z inicjatywy jej proboszcza, a następnie (w myśl Statutu) asystenta kościelnego AK, księdza Prałata Józefa Nowakowskiego w dniu 25 września 1996 r.

Celem Akcji Katolickiej jest:
- pogłębienie formacji chrześcijańskiej,
- organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Realizowanie celów Akcji Katolickiej:
- pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenie wiary i moralności chrześcijańskiej,
- kształtowanie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Rodzaje działalności Akcji Katolickiej
- działalność oświatowa, wychowawcza i wydawnicza,
- działalność kulturalna i informacyjna,
- działalność dobroczynna,
- działalność turystyczna - sportowa,
- działalność gospodarcza.
Kto może być członkiem Akcji Katolickiej
Członkiem Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
Członek zwyczajny może należeć do innych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła.
Spotkania członków Akcji Katolickiej
Zebrania  Koła  odbywają się w każdy II  wtorek miesiąca o godz. 19.00

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych parafian - ludzi czynu.
"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Mt 9,37-38)