Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko- rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło Życie. DK zwraca szczególna uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem, stwarzając najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrożenie do:

    życia Słowem Bożym tak, aby stawało się Ono słowem życia,
    życia modlitwą- będącą osobistym spotkaniem z Chrystusem,
    życia sakramentalnego, zwłaszcza Eucharystycznego,
    dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi, postawą służby we wspólnocie Kościoła.


DK w naszej parafii obejmuje 6 małżeństw skupionych w 2 kręgach, które pracują pod duchowym kierownictwem Księży Moderatorów.
W Diecezji toruńskiej DK skupia ponad 240 rodzin.
Praca kręgu rodzin DK polega na comiesięcznych spotkaniach (kolejno w poszczególnych rodzinach) składających się z:

    dzielenia się życiem,
    modlitwy,
    części formacyjnej,
    oraz na realizacji przez małżeństwo indywidualnie przyjętych zobowiązań.

W parafii kręgi DK działają poprzez:
przygotowanie posługi liturgicznej (czytania, psalm, modlitwa wiernych) w każdą I niedzielę miesiąca na Eucharystii o godz. 12.00,
przygotowanie posługi liturgicznej w każdy II piątek miesiąca na Eucharystii o godz. 18.30- po niej spotkanie rodzin DK,
włączenie się w przygotowanie rozważań i prowadzenie nabożeństw Drogi Krzyżowej i Różańca,
przygotowanie rozważań i prowadzenie adoracji Grobu Pańskiego w Wielka Sobotę,
włączanie się w miarę w miarę potrzeb do innych form życia w parafii.
Małżeństwa pragnące się włączyć do ruchu DK proszone są o zgłoszenie się do Kapłanów naszej parafii lub o kontakt z Parą Łącznikową tel. 56 6610357