Parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich powstało dnia 26 X 1992 r. Liczy obecnie 56 członków. Zarząd Koła stanowią: prezes – Renata Kotuńska, wiceprezes – Maria Olszewska, sekretarz – Małgorzata Dykier, skarbnik – Józef Norkowski, członek zarządu – Gerard Kuzimski. Asystentem kościelnym naszego koła jest ks. prałat Józef Nowakowski

Prosimy chętnych do pracy z nami: nasze główne zadania do formacja, modlitwa, prowadzenie akcji.

Formacja – comiesięczne spotkanie modlitewno-formacyjne – czwarty poniedziałek miesiąca g. 18.00 różaniec w intencji rodzin parafii, Msza św. i spotkanie w salce; rekolekcje dla rodzin, rejonowy (toruński) Dzień Skupienia
Modlitwa:

    obsługa liturgii we Mszy św. parafialnej w 2-gą niedzielę miesiąca g. 12.00
    prowadzenie Drogi Krzyżowej w intencji rodzin we Wielkim Poście g. 17.30
   prowadzenie różańca w jedną z niedziel października o g. 16.00

Propozycja programu pracy na 2015 rok:

    Drodzy członkowie SRK!
    Zaczął się już nowy rok duszpasterski pod hasłem
    NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ.
    Chciałbym dziś tylko podać materiał modlitewny i uwagi do wydarzeń związanych tematycznie z XVI Zwyczajnym Synodem Biskupów, który odbędzie się w Rzymie w dniach 4 – 25 X 2015
    Tematem Synodu będzie refleksja nt. „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”
    Komisja Episkopatu Polski ds. Rodziny proponuje, aby możliwie w każdej parafii:
    1. Jedna niedziela była „niedzielą rodzinną”, w której przygotowanie liturgii i kazanie ma być poświęcone małżeństwu i rodzinie w zamyśle Boga.
    2. Zaangażować rodziny we wspólne przeżywanie niedzielnej Eucharystii.
    3. Przeprowadzać warsztaty dla osób świeckich pragnących w sposób czynny zaangażować się w formację narzeczonych i małżonków
    4. Zorganizować Parafialny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń poświęcony duchowości małżeńskiej.
    5. W wigilię rozpoczęcia Synodu 3 X – w sobotę zaprosić wszystkie rodziny w Polsce do zapalenia świecy w intencji Synodu i odmówienia razem w rodzinie modlitwy w intencji Synodu.
    6. W czasie trwania Synodu zaprosić wszystkie rodziny do codziennej modlitwy różańcowej w intencji Synodu.
    Przygotować niedzielę 31 maja 2015 r. – jako dzień rodzinny – zaprosić na Mszę św. rodziny z dziećmi, przygotować piknik parafialny, w czasie stosownym dokonać prezentacji ruchów rodzinnych, przeprowadzić konkurs na tematy rodzinne czy na temat wiedzy biblijnej dotyczącej małżeństwa i rodziny, zorganizować zabawy dla rodzin. Modlitwa w każdą niedzielę
    W każdą niedzielę roku 2015 aż do zakończenia Synodu, po Mszy Świętej modlitwa w intencji Synodu:
    Jezu, Maryjo i Józefie
    w Was kontemplujemy
    blask prawdziwej miłości,
    do Was zwracamy się z ufnością.

    Święta Rodzino z Nazaretu,
    uczyń także nasze rodziny
    środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
    autentycznymi szkołami Ewangelii
    i małymi Kościołami domowymi.

    Święta Rodzino z Nazaretu niech nigdy
    więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
    przemocy, zamknięcia i podziałów:
    ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
    niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

    Święta Rodzino z Nazaretu,
    oby przyszły Synod Biskupów
    mógł przywrócić wszystkim świadomość
    sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
    jej piękna w Bożym zamyśle.

    Jezu, Maryjo i Józefie
    Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen.
    Myślę, że tę modlitwę powinniście odmawiać na każdym spotkaniu formacyjnym jak też prywatnie.
    Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia
    Ks. Józef Nowakowski


    NOWOŚĆ: Można pobrać Plan Pracy SRK jako plik PDF, któru można czytać na smartfonie, tablecie i komputerze
    Plan pracy na 2015 rok.

Spotkania w każdy IV poniedziałek miesiąca: g. 18.00 różaniec w intencji małżeństw i rodzin, Msza św. godz. 19.00; spotkanie formacyjne