Ministranci i Lektorzy

Kim jest ministrant?

Ministrare (z łaciny) znaczy "służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

 

 Króluj nam Chryste!     Zawsze i wszędzie. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy ołtarz jest przygotowany i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej. Ministrant jest, który niesie ZNAKI Ministrant nosi pewne przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant wskazuje, że "uczestniczyć w liturgii" nie znaczy tak jak w kinie albo przed tel"wizorem tylko słuchać czy oglądać! "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Nasz patron...
Wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministrantów. Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:
.pracowitości
.sumienności
.gorliwości
.żarliwej modlitwie
.codziennemu naśladowaniu Chrystusa
I my do tego dążymy...
Do patronów ministrantów należą: św. Jan Berchmans (XVII wiek, Włochy);św. Tarsycjusz (III wiek, męczennik rzymski); św. Dominik Savio (XIX wiek, Włochy)

Nasza wspólnota pilnie włącza się w życie parafii poprzez: służbę przy ołtarzu, cotygodniowe zbiórki (sobota godz. 8.30), udział podczas wizyty duszpasterskiej, wycieczki rowerowe, wspólne zabawy sportowe, coroczny wakacyjny wyjazd.

Kim jest lektor?
Dobre i poprawne czytanie jest sztuką. Tym bardziej publiczne czytanie słowa Bożego, oznajmianie go w zgromadzeniu liturgicznym wymaga pewnego kunsztu. Przed każdym lektorem, który wykonuje w czasie sprawowania Eucharystii własną funkcję liturgiczną, stoi obowiązek pilnego zdobywania sztuki czytania słowa Bożego. Swoją wzniosłą, zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien on spełniać z należną czcią i miłością do Pisma świętego, aby wypowiadane słowo Boże, jako "żywe i skuteczne" (por. Hbr 4,12), było wezwaniem zarówno dla słuchaczy jak i dla czytającego.


Jeśli zechcesz wstąpić do naszej grupy zgłoś się do opiekuna ministrantów.