ks. Józef Nowakowski

i mgr filozofii, diecezjalny referent duszpasterstwa grup zawodowych i środowiskowych, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, diecezjalny asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich kapelan Hufca ZHP Toruń, dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu

....